Општи услови

Информации содржани на страницата girlisme.com е само за општи информации. Информациите се обезбедени од регистрирани корисници и колумнисти, иако ние се трудиме да ги одржуваме информациите ажурирани и да ја одржуваме точноста на информациите, не даваме никакви изјави или гаранции од каков било вид, ниту експлицитни или имплицитни, во однос на комплетноста, точноста, веродостојноста, соодветност или достапност во однос на girlisme.com или поврзани информации, производи, услуги или графики наведени на girlisme.com за сите намени. Затоа, вашето потпирање на таквите информации е на ваш сопствен ризик. Корисници на рекламни услуги (рекламни) girlisme.com се очекува вистинито да ги запише материјалните информации.

girlisme.com не е одговорен за недоставување на податоци/информации доставени од читателите преку различни видови комуникациски канали (е-пошта, смс, онлајн формулар) поради неочекувани технички грешки.

Во сите погледи girlisme.com не е одговорен за каква било загуба или штета директно или индиректно или како резултат на, или каква било загуба и/или загуба што произлегува од губење на податоци или добивка што произлегува од или во врска со користењето на страницата. girlismeова .com.

girlisme.com го задржува правото да вчитува, не вчитува, уредува и/или брише податоци/информации доставени од читателите.

Преку страницата girlisme.com, може да се поврзете со други веб-локации кои не се под наша контрола girlisme.com. Ние не ја контролираме природата, содржината и достапноста на овие страници. Вклучувањето на врска не претставува препорака или одобрување на ставовите изразени во врската.

girlisme.com не е одговорен за недоставување на податоци/информации доставени од читателите преку различни видови комуникациски канали (е-пошта, смс, онлајн формулар) поради неочекувани технички грешки.

Податоци и/или информации достапни на girlisme.com е само за референца и не е наменет за какви било трансакциски цели. Иако беа направени различни напори за прикажување на податоците и/или информациите што е можно попрецизно, girlisme.com и сите партнери кои обезбедуваат податоци и информации, вклучително и колумнисти, не се одговорни за какви било грешки и доцнења во ажурирањето на податоците или информациите, или какви било загуби кои произлегуваат од дејствијата поврзани со употребата на презентираните податоци/информации. girlisme. Ком.

girlisme.com не е одговорен за какви било трансакции што се случуваат помеѓу посетителите (посетителите) кои пристапуваат на страницата girlisme.com со корисници на рекламни услуги girlisme. Ком.

girlisme.com не може да биде одговорен или одговорен за материјалните информации, достапноста на производите или услугите што ги нудат огласувачите.

Се прават сите напори за да се задржи страницата girlisme.com продолжува да работи без никакви проблеми. Сепак girlisme.com не е одговорен или одговорен за кој било дел или целата страница girlisme.com кој е привремено недостапен поради технички проблеми кои се надвор од наша контрола.